ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสุนีย์ บุตรเนียร

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

กรมการพัฒนาชุมชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สพอ.ด่านขุนทดโดยนายสุนันชัย ฤทธิ์มนตรีพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

12 August 2018 /

21:46 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง