นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนักวิชาการจังหวัดร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

โคราช…20 เม.ย.60 เวลา 9.30 น. ที่โรงเรียนบ้านนางโท ม.8 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

นางร่มไทร สุนทรหงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ น.ส.รุ่งนภา  ชูรัตน์  นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจาก นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยได้พบปะและให้ความรู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ข้อมูล จปฐ. , การลงทะเบียน OTOP และงานพัฒนาด้านอื่นๆ แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ์ พัฒนาการอำเภอเมืองยาง และทีมงาน นำเยี่ยมชมสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และสัมมาชีพชุมชน

ขอขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอเมืองยางและทีมงานที่อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)