นางเต็มเดือน คงสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำทีมติดตามนิเทศงาน

20 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

นางเต็มเดือน คงสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน นางสาวเบ็ญจมาศ จินดาไพศาล และนางสาวราตรี ปิ่นศักดิ์ ติดตามประเมินผลเสริมพลังการพัฒนา และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1-2 ปี 2560

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และอาสาพัฒนา จาก อ.เมืองฯ อ.ห้วยแถลง อ.จักราช อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.วังน้ำเขียว 42 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (นายวิจิตร กิจวิรัตน์) ร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะการทำงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จากนั้นช่วงบ่าย ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ หมู่ที่ 1 และ 2 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)