ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งตามพระราชดำริ

จังหวัดนครราชสีมาและมูลนิธิปิดทองหลังพระเชิญร่วมรับฟังปลัดกระทรวงมหาดไทยแสดงปาฐกถาพิเศษ เวทีแลกเปลี่ยนรู้ชุมชนเข้มแข็ง ตามพระราชดำริ

วันนี้ (20 เมย.60) เวลา 09.00 น. ห้องประชุมรัตนเพียร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายณรงค์ วุ่นซิ่ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง ตามพระราชดำริ โดย น.ส.จุลี บุญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม

ภาคบ่าย นางสุนีย์ บุตร เนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.จุลี บุญวงศ์ ร่วมติดตามคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ณ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย และ ต.วังหิน อ.โนนแดง

นายณรงค์ วุ่นซิ่ว กล่าวว่า กิจกรรมที่จะดำเนินการ ได้แก่ การแสดงนิทรรศการของชุมชน พร้อมสถาบันการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงาน การแสดงปาฐกถาพิเศษจุดประกายความคิด เรื่องการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริ โดยนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน ตามพระราชดริ จากตัวแทน 4 ชุมชน มีคุณยุพา เพชรฤทธิ์ วิทยากรนำการเสวนา

โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงาน ให้รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา ได้ทางระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 729 กิโลเฮิร์ต และวิทยุชุมชนเครือข่าย สวท.นม. ทุกสถานีตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

CR: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)