พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ให้คำแนะนำการดำเนินงานการออกแบบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

19 เม.ย.60 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ให้คำแนะนำการดำเนินงานการออกแบบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ ปรึกษาโครงการพัฒนายกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop กลุ่ม D กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)