ประเมินคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบบ้านสันกำแพงและบ้านไทยสามัคคี

นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ณ บ้านสันกำแพง ม.12 ต.วังหมี และบ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว โดย นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา หน.ส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ และประชาชน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมในชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)