พช.ร่วมใจ..ให้โลหิต

10 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิต
ในการนี้นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นายวรนัฐ ติรประเสิรฐสิน หน.กง.ส่งเสริมฯ และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิด และบริจาคโลหิต เพื่อสำรองให้แก่ผู้ป่วยในช่วงสงกรานต์
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราช ชั้น G อ.เมือง จ.นม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)