พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงาน Guangzhou -Korat Trade & Tourist Expo 2019

10 เม.ย. 2562 เวลา 13.30 น. นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงาน Guangzhou -Korat Trade & Tourist Expo 2019 ระหว่างหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กับ Guangzhou huantai cultural tourism development co.,Ltd
ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย กทม.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)