ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับจังหวัด (พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน

วันที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 08.30 น. นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับจังหวัด
(พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน
ณ ห้องประชุมสีมาแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)