ประชุมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กรสตรีในการบริหารติดตามหนี้และให้ความรู้ด้านการดำเนินคดีตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 11.00 น. นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กรสตรีในการบริหารติดตามหนี้และให้ความรู้ด้านการดำเนินคดีตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการติดตามหนี้ และการดำเนินคดีตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป้าหมาย จำนวน 32 อำเภอ 76 คน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/ตำบล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
ณ โรงแรมสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)