ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ในการนี้นางปิยะฉัตร อินสว่าง รอง.ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)