ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บ้านหนองหมาก ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในครั้งนี้

📸สถานีข่าวพช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)