ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คปจ.นครราชสีมา)

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คปจ.นครราชสีมา)ครั้งที่ 3/2562
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าวพช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)