ประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการในจังหวัด โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมครั้งนี้
ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)