ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการออกหน่วยบริการประชาชน ครั้งนี้

ณ วัดบ้านเกาะแหลม หมู่ที่ ๓ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)