ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 15/2562 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางพัชรี สุขบัติ หน.ฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นวช.พช.ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)