ประชุม Morning Brief หน.ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุม Morning Brief หน.ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย โดยนางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการปฏิบัติงาน ร่วมกัน
ณ ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)