พิธีพุทธาภิเษก “พระชัยเมืองนครราชสีมา”

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีพุทธาภิเษก “พระชัยเมืองนครราชสีมา”
ในการนี้นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมขน ร่วมพิธีในครั้งนี้
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)