มอบรถเข็นและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ นางสุข ศรทอง เพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายในการเลี้ยงดูครอบครัว

วันนี้ 13 ก.ย.2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้มอบรถเข็นและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ นางสุข ศรทอง อายุ 62 ปี เพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายในการเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการเข้ามาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวของน้องปังปอนด์ ดังนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบเงิน จํานวน 5,000 บาท, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบรถเข็นเพื่อขายอาหาร, สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จัดหาบ้านพักอาศัย และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มอบวัสดุ อุปกรณ์เครื่องครัว เตาพร้อมถังก๊าซหุงต้ม ปีกไก่สด ลูกชิ้น และข้าวสารเหนียว รวมเป็นเงินจำนวน 7,455.- บาท แก่นางสุข ศรทอง เพื่อใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายในการเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

📸 สถานีข่าวพช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)