โครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 15 กันยายน 2562 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ นางสุนีย์ บุตรเนียร พจ.นครราชสีมา นางจันทิมาโกสินทร์รักษา ประธาน กพสจ. และน.ส.อรสา ยนจอหอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

📸 สถานีข่าวพช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)