โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์พัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนข่าว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์พัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนข่าว. ดำเนินรายการวิทยุได้,ถ่ายภาพโดนใจ นำเสนอคลิป VDO ได้สุดยอด ให้กับพัฒนากร ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ทั้ง 32 อำเภอ เพื่อให้นำทักษะไปพัฒนาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ให้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนได้อย่างต่อเนื่อง กว้างขวาง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ขายดี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวัฒนธรรม ประเพณี ในชุมชน ทำให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ มีงานทำ ชุมชนเกิดการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
โดยการสนับสนุนทีมวิทยากรจากกองประชาสัมพันธ์. นายอวิรุทธ์ มีชื่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ทีมพีธีกรจากรายการตู้ ปณ.ข่าว 3 จากช่อง3 นายเชิงชาย. หว่างอุ่น พีธีกรจาก ช่อง 11 นายศุภนันท์ ฤทธ์มนตรี และนักจัดรายการวิทยุ คลื่น อสมท. 100.5 และ 101 คุณลิลลี่ รัชนีวรรณ. ดวงแก้ว
อำนวยการจัดโครงการฯโดยนางสุนีย์. บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา และนายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมทีมงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย.2562 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)