ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน Korat Model ตามแนวทาง Green Health เพื่อขับเคลื่อนพลังประชารัฐในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทน พจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน Korat Model ตามแนวทาง Green Health เพื่อขับเคลื่อนพลังประชารัฐในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยภาคเอกชนและภาคประชาชนดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ โดยใช้แนวทางสุขภาพเขียว (Green Health)
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)