ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562
นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 เพิ่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการ และนำความรู้มาพัฒนางานให้เกิด ประสิทธิภาพ เป้าหมาย 140 คน
ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)