ปฐมนิเทศอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 จำนวน 6 คน เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทน พจ.นครราชสีมา และนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 จำนวน 6 คน เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)