กิจกรรมวันสถาปณากรมการพัฒนาชุมชน เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 57 ปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทน พจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันสถาปณากรมการพัฒนาชุมชน เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 57 ปี
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)