ประชุม Morning Brief หน.ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุม Morning Brief หน.ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย โดยนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทน พจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการปฏิบัติงาน ร่วมกัน
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)