ประชุมคณะทำงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทน พจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือรูปแบบ และเตรียมความพร้อมของพื้นที่ จากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ กว่า 200 หน่วยงาน ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)