ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทน พจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน 32 อำเภอ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)