ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อม “พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทน พจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อม “พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (25 พฤศจิกายน)” จำนวน 32 อำเภอ 42 หมู่บ้าน/ชุมชน
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)