สพจ.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ และรับรายงานตัว รวมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัดใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีม

🌈วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนคราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนางสุนีย์ บุตรเนียร (อดีต พจ.นครราชสีมา และผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด)
🌹 ร่วมให้การต้อนรับ และรับรายงานตัว รวมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัดใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวน 12 คน
📍 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
📸 สถานี พช โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)