สพจ.นครราชสีมา ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่กรมการพัฒนาชุมชน

🌈วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนคราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกระดับ
🌹🌹ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 รวมทั้งสิ้น 103 คน เพื่อสร้างความประทับใจและส่งมอบความอบอุ่นในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
📍 ณ สถานีรถไฟนครราชสีมา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา
📸 สถานี พช โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)