ติดตามและตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตหน้ากากอนามัย กลุ่มผ้าทอไทย

▶️ที่นี่ โคราช

🕙วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามและตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตหน้ากากอนามัย กลุ่มผ้าทอไทย ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง เพื่อเตรียมการผลิตส่งให้การประปานครหลวง จำนวน 10,000 ชิ้น ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าขาวม้า เย็บ 2 ชั้น และผ้าสาลูอีก 1 ชั้น มีช่องไว้สอดแผ่นกรองฆ่าเชื้อโรค โดยได้กระจายวัสดุในการผลิตให้กับสมาชิกกลุ่ม และสตรีที่สามารถเย็บผ้าได้ ช่วยในการตัดเย็บ เป็นการกระจายรายได้ให้แก่สมาชิกคนในชุมชนและอำเภอ

💥Change for good
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)