ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

▶️ที่นี่ โคราช

🕙วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ของกรมฯ
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

💥Change for good
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)