บมอบหน้ากากอนามัยจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ตามกิจกรรม“เดอะมอลล์ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” จำนวน 32,000 ชิ้น

▶️ที่นี่ โคราช 📸

🕙วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

📝นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา รับมอบหน้ากากอนามัยจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ตามกิจกรรม“เดอะมอลล์ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” จำนวน 32,000 ชิ้น โดยห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหน้ากากอนามัย และร่วมผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 5,700 ชิ้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาได้สนับสนุนวิทยากรจิตอาสา จากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP , กลุ่มองค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพ ร่วมผลิตหน้ากากอนามัย อำเภอละ 820 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 32,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นการบรรเทาปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ได้ใช้ในการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครบ 100% ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

💥Change for good
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)