ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ผ่านวีดีโอทางไกล (VCS ประจำสัปดาห์)

🌈ที่นี่โคราช วันอังคารที่ 14 ม.ค.63 เวลา 08.00 น.
💥 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ผ่านวีดีโอทางไกล (VCS ประจำสัปดาห์💥
📝นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รอง ผวจ.นครราชสีมา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ผ่านวีดีโอทางไกล (VCS)
📝ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ รักษาราชการแทน พจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อรับฟังแนวทาง เตรียมความพร้อม การบริหารจัดการน้ำ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ ในการป้องกันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกันของภาคราชการ ภาคสังคม และภาคประชาชน
📌ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
📸สถานี พช โคราช รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)