ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านต่างๆ ศูนย์การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น.
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรอง ผวจ.นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านต่างๆ ศูนย์การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา และบริเวณศูนย์การค้าเทอมินอล 21 เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับหลายหน่วยงานหาลือถึงแนวทางการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเร่งด่วนเพื่อสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และมติที่ประชุม วันนี้ มีมติหลักเกณฑ์การใช้เงินบริจาค เพื่อเยียวยาผู้ประสบเหตุ คือ
1. กรณีเสียชีวิต รายละ 1,000,000 บาท
2. กรณีพิการ พิการถาวร รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท พิการ (ทั่วไป) 700,000 บาท
3. กรณีบาดเจ็บ ICU รายละ 300,000 บาท บาดเจ็บหนัก รายละ 200,000 บาท บาดเจ็บปานกลาง รายละ 100,000 บาท บาดเจ็บเล็กน้อย รายละไม่เกิน 30,000 บาท
4. กรณีอื่นๆ ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป เช่น ทุนการศึกษาสำหรับบุตรผู้เสียชีวิต และผู้พิการถาวร 100,000 บาท/บุตร 1 คน
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)