พิธีเปิดงาน “ของดีบัวลาย” ประจำปี 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ของดีบัวลาย” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีรกรรมของท้าวสุรนารี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบัวลายต่างๆ และเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ผลิติ ผู้ประกอบการ OTOP ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 43 ร้าน และสินค้าทางการเกษตร 42 บูธ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี 3 หมู่บ้าน นิทรรศการจุลกฐินบ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม 1 หมู่บ้าน และการออกร้านนิทรรศการจากส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียนต่าง ๆ
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)