ลงพื้นที่อำเภอโนนสูง เยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่อำเภอโนนสูง เยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จัดแสดงและจำหน่ายในตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู บริเวณศาลาประชาคมบ้านศรีสุข โดยมีเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานที่ขาย กว่า 50 ราย ให้มีแหล่งจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ขายและชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)