สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านด่านชัย (หมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว)

🚩ที่นี่ โคราช📣

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีดำริที่จะพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village ) จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ” ถนนคนเดิน” ซึ่งหมู่บ้านด่านชัย หมู่ที่ 7 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย เป็นหมู่บ้าน OTOP Village 1ใน 8 หมู่บ้านของจังหวัดนครราชสีมา

📚วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

✏️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านด่านชัย (หมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว) หมู่ที่ 7 ตำบลด่านชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวชุมชนด่านชัย พร้อมชี้แนะแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านด่านชัยให้เป็นถนนคนเดิน ที่เน้นการจัดกิจกรรมแบบธรรมชาติ / มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม/ มีการจัดกิจกรรม Hand On ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม เกิดความประทับใจ

🔖ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัยนำทีมโดยพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโชคชัย และผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนด่านชัย ได้ให้การต้อนรับและให้ความสะดวกในการสำรวจเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP Village ) ดังกล่าว

🏠 ณ หมู่บ้านด่านชัย หมู่ที่ 7 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)