พช.โคราช รับฟังการบรรยายให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

 

⏩ ที่นี่โคราช 📸

🗓วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.

✏️ดร.ธัชฤทธิ ปนารักษ์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ในรอบปีที่ผ่านมา

📌ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)