ของเขาดีเจ่นดอกเด่! โคราชจัดประกวดสุดยอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village จังหวัดนครราชสีมา ในงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

⏩ ที่นี่โคราช 📸

ของเขาดีเจ่นดอกเด่! โคราชจัดประกวดสุดยอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village จังหวัดนครราชสีมา ในงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

🗓วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 13.00 น.

✏️จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดแข่งขันประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village ภายในงานเทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่นดอกเด่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กันยายน 2563
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมฯ จำนวน 11 ทีม จาก 5 กลุ่มโซนอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ณ เวทีกลางการจัดงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่นดอกเด่” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายทวีศิลป์ เสนามา จ่าจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางทิพย์สุดา เตตานัง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา พันเอกวิเศษศิลป์ แสนภูวา สัสดีจังหวัดนครราชสีมา นางสาวฑัชชา ปรีดาวิจิตรกุล ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครราชสีมา และนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความพอเพียง และการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม โดยทีมที่จะชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศ ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ การแสดงชุดสืบสานตำนานบุญเดือนหก อำเภอสีดา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ การแสดงชุดไหมดีศรีวังคล้า อำเภอเสิงสาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ การแสดงชุดออนซอนอีสาน อำเภอห้วยแถลง
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ การแสดงชุดรำมูลอารยปราสาท อำเภอโนนสูง และการแสดงชุดสักสุ่ม งุมสวิง อำเภอประทาย

📌ณ เวทีกลางการจัดงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)