โคราช ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (กพสจ.)

⏩ ที่นี่โคราช 📸

โคราช ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (กพสจ.)

🗓วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

✏️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรุปผล และทบทวนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
📋นางจันทิมา โกสินทร์รักษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา จาก 32 อำเภอ เพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
2. การจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564
4. การประกวดคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพส.อ.)
5. การดำเนินงานตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

📌ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)