พช.โคราช ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

⏩ ที่นี่..โคราช 📸

📋วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น.

✍️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจลักษณ์ กาลจักร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม” เปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคนทำ D ได้ ดี ” กิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

📌ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

📌กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคอิสาน โดยกลุ่มเยาวชนพื้นถิ่น และการบรรยายพิเศษตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1.ความเป็นมาของโครงการ กรอบแนวคิดกิจกรรมและการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย โดยนายศิริชัย ลีศิริเจริญทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการ
2. การจุดประกายแนวคิดที่สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นลักษณะของการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเน้นนำเสนอให้ตรงใจลูกค้าสมัยใหม่ โดยผู้แทนจากภาควิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

📌ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP (QD) จุดดำเนินการ(ขอนแก่น) จำนวน 47 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ 1 คน จำนวน 20 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 คน

📌ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-3 ชั้น 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)