โคราช จัดประกวดบูธจัดแสดงกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village ในงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 รอบตัดสิน

⏩ ที่นี่โคราช 📸

โคราช จัดประกวดบูธจัดแสดงกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village ในงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 รอบตัดสิน

🗓วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

✏️จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดแข่งขันประกวดบูธจัดแสดงกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village ภายในงานเทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่นดอกเด่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กันยายน 2563
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดบูธจัดแสดงกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village ณ เวทีกลางการจัดงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่นดอกเด่” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ดร.ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น รักซ้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศ ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองขวาง อำเภอสูงเนิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านฝาผนัง อำเภอบัวลาย
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านด่านชัย อำเภอโชคชัย และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปรางค์ อำเภอห้วยแถลง

📌ณ เวทีกลางการจัดงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)