พช.โคราช ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

⏩ ที่นี่โคราช 📸

 

พช.โคราช ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 

🗓วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น.

 

✏️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวอรสา ยนจอหอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) หัวข้อ แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีนายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เป็นประธาน

ซึ่งในวันนี้ เป็นการชี้แจงและนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  สินค้ากาแฟดงมะไฟ จากทีมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 (สศท.5) และหารือแนวทางการเพิ่มศักยภาพฯ สินค้ากาแฟดงมะไฟ

 

📌ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

#ChangeForGood

#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

#พช_นครราชสีมา

#CNS

📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)