จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

⏩ ที่นี่โคราช 📸

จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

🗓วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

✏️จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เวทีที่ 2 เวทีประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประกอบด้วย ชุดสตรี หมวก กระเป๋า และผ้าคลุมไหล่ ที่ผลิตจากผ้าพื้นเมืองโคราช กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประกวดผ้าสิบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จำนวน 10 ราย
📋 โดยมี นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองโคราช เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง

📌ณ ศูนย์วัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)