พช.โคราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

⏩ ที่นี่โคราช 📸

พช.โคราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

🗓วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

✏️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณพระอุโบสถ และบริเวณโดยรอบ

📌ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)