พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอห้วยแถลง

⏩ ที่นี่โคราช 📸

พช.โคราช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอห้วยแถลง

🗓วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

✏️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอาทิตย์ อินเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนของทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📋นางสาววิราวรรณ มั่นจิตต์ พัฒนาการอำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ดังกล่าว

📌ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)