พช.โคราช ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

⏩ ที่นี่ โคราช 📸

พช.โคราช ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🗓วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

✏️นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมสัมมนาฯ รับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสถานกาณ์โลก โดยวิทยากรภาคเอกชน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

📌ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)