พช.โคราช ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นม.) ครั้งที่ 8/2563

⏩ ที่นี่ โคราช 📸

พช.โคราช ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นม.) ครั้งที่ 8/2563

🗓วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.

✏️นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) รวมทั้งกำกับติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมาในรอบเดือนที่ผ่านมา ดังนี้
1. การฝึกอบรมอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
3. กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง
4. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 พื้นที่ลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด และพื้นที่อ่างซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว
5. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
6. ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว
7. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563
📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมพิจารณาแนวทางการกำกับติดตามผลการปฏิบัติ และแผนการจัดกิจกรรมฯ เนื่องในวันสำคัญของไทย พ.ศ. 2564

📌ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
📸 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)